Menneskesyn

Synet på mennesket er helt avgjørende for humanismen. Selve ordet «humanisme» kommer av det latinske ordet for menneske (humanus), hvilket sier alt om hvor viktig selve mennesket er i humanismen.

Det finnes mange forskjellige grener av humanismen, men felles for dem alle er at de legger vekt på menneskets verdi, fornuft og frihet.

Mennesket har verdi 

Alle mennesker har verdi, simpelthen fordi de er mennesker. Humanismen har ingen spesielle begrunnelser for dette synet, men henviser til at mennesket i motsetning til andre dyr kan reflektere over og selvstendig skape mening i tilværelsen.

Oppfattelsen av mennesket som verdifullt er både rettet mot det enkelte mennesket og mot menneskeheten. Det betyr blant annet at alle mennesker er like mye verdt. I humanismen er der ingen grunnleggende forskjell på mennesker uansett kjønn, alder, status og så videre. De mener at alle mennesker skal ha like muligheter og rettigheter, og at alle skal behandles med verdighet og respekt. 

Humanister ser mennesket som en del av et større fellesskap, hvor individer er avhengige av hverandre og samarbeider om å skape og bevare det samfunnet de lever i. I humanismen er det viktig at samfunnet understøtter og fremmer individets utvikling og frihet, samtidig som at alle har en plikt til å bidra til utviklingen og forbedringen av samfunnet og verden. 

Mennesket er skapt med fornuft

Mennesket er født med en sunn fornuft og er ikke avhengig av religiøse dogmer for å forstå verden. Derfor er humanismen optimistisk omkring menneskers muligheter til s...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn