Om denne nettboken

© 2023 Better Students ApS

Tittel: Humanisme | Kompendium
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Utgitt på: Studienett.no
Forfatter(e): Redaksjonen ved Studienett.no
Utgivelsesår: 2023
Sist oppdatert: 01.05.2023
Antall sider: 33

Hvis du vil sitere fra denne nettboken, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaksjonen ved Studienett.no. (2023, 13. april). Humanisme | Kompendium. Hentet 25. september 2023 fra https://www.studienett.no/humanisme

Litteratur

Aas, P. A., & OsloMet. (2019, 20. juni). Livssynshumanisme. NDLA. https://ndla.no/article/19224 

Aas, Per Anders. (u.å). Humanetikk. I Store norske leksikon. https://snl.no/humanetikk 

Egeland, B. (Ed.). (2022). Humanisme. I Religion og etikk. Lærebog i religion og etikk for vg3 (pp. 104–115). Aschehoug.

Frederiksen, H. M. (2022). Humanisme og humanetikk. I H. S. Hermo & U. Wiel (Eds.), Religion og etikk VG3 (pp. 250–273). Cappelen Damm Akademisk.

Heinene, G. (2014). Humanisme som livssyn. I A. Zwicky (Ed.), Tro og tanke (2nd ed., pp. 286–300). Aschehoug.

Human-Etisk Forbund. (u.å.). Human-Etisk Forbund. https://www.human.no/ 

Humanisme. (2010). I P. Lübcke (Ed.), Politikens Filosofileksikon (3.).

Humanistene. (u.å.). Humanistene. https://humanistene.no/ 

Kvamme, O. A. (2018). Humanisme. I Hege Simensen Hermo (Ed.), I samme verden (4th ed., pp. 224–247). Cappelen Damm Akademisk.