Etikk

Her gir vi deg et overblikk over livssynshumanismens etikk. 

Humanismens etikk bygger på menneskesynet

Humanismens etikk henger nøye sammen med det grunnleggende menneskesynet: Mennesket er skapt med fornuft og samvittighet, mennesket – både det enkelte og menneskeheten – er i seg selv verdifullt, og alle mennesker er født til frihet. Humanister tror på at mennesker har unike egenskaper og evner, som gjør dem i stand til å utvikle seg og skape en bedre verden. De mener også at mennesker har fri vilje og kan ta ansvar for sine handlinger.

Humanister mener også at mennesket gjennom evolusjonen har utviklet evnen til å ha empati overfor andre mennesker. Det vil si at menneskets naturlige drift er å behandle sine medmennesker på en måte som fremmer samfunnet og fellesskapet. 

Det er viktig for humanister å understreke menneskets frihet og dermed også frie vilje. Det er ingen trosbekjennelser eller dogmatikk som et menneske må tilslutte seg. I stedet er det opp til mennesket selv å ta ansvar for sitt eget liv og for å verne om andres liv. Mennesket har imidlertid noen naturlige drifter og tilbøyeligheter som kan få det til å handle ondt, og derfor skal samfunnet støtte det enkelte menneskets opplysning og utdannelse, så det kan foreta moralske handlinger som både gagner samfunnet og personens egen lykke og skjebne.

Gjengjeldelsesprinsippet er det viktigste

Gjengjeldelsesprinsippet er et sentralt begrep i livssynshumanismen og handler om at det enkelte mennesket har et ansvar for å behandle andre mennesker med respekt og empati, og at et menneske bør behandle andre slik det selv ønsker å bli behandlet. Dette prinsippet er også kjent som den gylne regel og er en universell etisk n...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn