«Hjort» og «hjorten klør i geviret» | Kortsvars­oppgave

Denne oppgavehjelpen er rettet mot deg som skal skrive kortsvarsoppgaven om «Hjort» og «hjorten klør i geviret». Oppgaven ble gitt til skriftlig eksamen i norsk høsten 2019. I oppgavehjelpen viser vi hva det er interessant å sammenligne i forhold til de to tekstenes innhold og form.

På denne siden presenterer vi fakta om tekstene, mens vi på den neste siden gjennomgår vesentlige likheter og forskjeller i form og innhold. Du får også en eksempelbesvarelse til denne oppgavetypen. Husk at oppgavehjelpen skal fungere som inspirasjon for din egen kortsvarsoppgave.

Kortsvarsoppgave

Svaret bør ikke være på mer enn cirka 250 ord.

Vedlegg:

-  «Hjort», utdrag fra nettportalen Hjortevilt av Norsk institutt for naturforskning (NINA)

-  «hjorten klør i geviret» fra diktsamlinga Nokre gutar kjem ikkje heim i kveld, av Mona Vetrhus

Sammenlign noen sider ved de to vedlagte tekstene.

Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold i de vedlagte tekstene. Du kan velge hva du vil legge mest vekt på. Du skal bruke relevant fagspråk og eksempler fra tekstene.

Fakta om tekstene

Før du går i gang med å skrive er det alltid en god idé å ta en kikk på tekstens forfatter/avsender, sjanger, utgivelsessted og -år. Det er også en god idé å få et overblikk over handlingen i teksten.

«Hjort»

Forfatter/avsender: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Sjanger: Sakprosatekst – utdrag fra artikkel.
Utgivelse: nettportalen Hjortevilt.
Utgivelsesår: ukjent.

«Hjort» handler om hannhjortens skifte av gevir. Teksten beskriver hvordan geviret utvikler seg over tid samt hvilken funksjon det har for hjorten.

«hjorten klør i geviret»

Forfatter: Mona Vetrhus.
Sjanger: Skjønnlitteratur – dikt.
Utgivelse: Nokre gutar kjem ikkje heim i kveld.
Utgivelsesår: 2012.

«hjorten klør i geviret» handler om et menneske og en hjort. I første strofe hører vi om en hjort som gnir geviret sitt mot et tre. Ved å gni geviret sitt mot treet fjernet hjorten død hud fra geviret, og deretter er den klar til å sloss. I andre strofe hører vi om et menneske som klipper av seg håret og går ut i skogen. I skogen holder mennesket inne med et brøl.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

«Hjort» og «hjorten klør i geviret» | Kortsvarsoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.