Redegjørelse i Historie

I historieoppgaver og på eksamen i Historie er det ofte at du må bruke metoden som kalles å gjøre rede for/beskrive/presentere. Det kan være at du skal gjøre rede for en historisk periode, beskrive et historisk emne eller presentere innholdet av en kilde.

Metoden ‘redegjørelse’ handler om å forstå innholdet av en tekst eller et emne og gjengi det på en objektiv og selvstendig måte. En vanlig feil som mange elever gjør når de skal redegjøre er et de ikke frigjør seg nok fra kildene de bruker. De kan f.eks. ha funnet en historiebok som beskriver emnet og deretter skrive nesten direkte fra boken. S...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn