Kilder i Historie

Det materialet man jobber med i Historie kalles kilder. Kildene sier noe om fortiden, f.eks. hendelser fra fortiden. Ut fra de kildene du jobber med, er det din oppgave å undersøke hva du vil si om de historiske hendelsene samt hvilken tendens eller holdning kilden gir uttrykk for i forhold til hendelsene.

Historiske kilder kan være både skriftlige og ikke-skriftlige. På videregående vil du oftest jobbe med skriftlige kilder.

I dette avsnittet om kilder i historiefaget kommer vi inn på alle de begrepene man bruker når man jobber med historiske kilder:

  • Stumme og talende kilder
  • Primærkilder og sekundærkilder
  • Førstehåndskilder og andrehåndskilder
  • Normative og beskrivende kilder
  • Kilden som levning eller beretning
  • Kildehenvisning