Problematisering av kilden

Prøv å problematisere (dvs. sette spørsmålstegn ved) fremstillingen av hendelsene i kildene dine. På den måten kan du vurdere hva du kan bruke kildene til og hvilke problemer ved kildene som du må ta høyde for.

  • Hvilke ’svakheter’ er det ved kildenes fremstilling av hendelsene?
  • Er kilden f.eks. bare et utdrag av en større helhet?
  • Har kilden en spesiell interesse ved å fremstille noe/noen på en positiv eller negativ måte?
  • Er det noe ved emnet som ville vært opplagt å ta med, men som kilden utelater?
  • Har kilden en bestemt hensikt eller tendens som gjør at den er mindre trove...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn