Kildevurdering | Vurdering av kilders troverdighet

En grunnleggende del av kildekritisk metode er å vurdere i hvor høy grad kildene dine er troverdige. En troverdig kilde er en kilde man kan ‘stole’ på i forhold til at den gir et noenlunde realistisk bilde av den historiske situasjonen. En utroverdig kilde er derimot en kilde som man ikke kan stole på. Det kan være at kilden prøver å fremheve egne interesser eller at kilden baserer seg på rykter framfor realiteten.

Nesten ingen kilder er 100% troverdige. I Historie snakker man derfor mest om i hvor stor grad kilden er troverdig.

Hvor nære er kildene dine i forhold til de hendelsene som de sier noe om?...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn