Kildens formål og hensikt

Det er alltid en god idé å se nærmere på hvorfor kilden er skrevet og hva kildens formål er. Har kildens avsender en bestemt hensikt med å skrive den?

Hva er kildens formål og hensikt?

  • Hvilke motiver og hensikter kan være bakenforliggende for kilden?
    • Hvorfor er kilden skrevet som den er?
    • Hva er avsenderens hensikt og formål med kilden?
  • Hvordan skinner hensikten gjennom i kilden?
  • Hva betyr kildens formål/hensikt for den måten kilden fremstiller emnet på?
  • Hvem kan dra nytte av kildens fremstilling av emnet? Og hvem er det ikke en fordel for?...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn