Kildekritikk i Historie

I Historie er kildekritikk den viktigste metoden. Det er altavgjørende at du forholder deg kritisk til de kildene du jobber med. Uten kildekritikk kan du ikke skrive en godt argumentert analyse av kildene.

Kildekritikk vil i hovedsak si at du:

  • Ser nøye på kildene og stiller kritiske spørsmål i forhold til dem.
  • Undersøker kildenes troverdighet og ‘tendens’.
  • Ser kritisk på kildenes evne til å si noe sant om de historiske hendelsene.
  • Tar høyde for kildenes ‘svakheter’ og problemer.

Kildekritisk metode kan deles opp i vurdering av kildenes troverdighet og tendens, analyse av kildens formål/hensikt samt problematisering av kilden. Til sammen kalles dette for kildekritisk analyse.

De følgende seks sider handler alle om kildekritikk.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn