Diskusjon/drøfting/vurdering i Historie

Diskusjon/drøfting/vurdering i Historie er en metode hvor du tar emnet og kildene dine opp til betraktning.

Her kan du utdype bestemte problemstillinger ved emnet og diskutere hvordan kildene fremstiller emnet. Du kan også diskutere hvor mye du er i stand til å si om de historiske hendelsene ut fra kildene dine.

Diskusjonen skal bygge videre på redegjørelsen og analysene dine. Det er alltid positivt om du kan forholde deg kritisk til kildene dine i diskusjonen.

(Se ev. mer om ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn