Kildeanalyse

I en kildeanalyse går du i dybden med kildene dine og analyserer hva de kan si om emnet og problemstillingene. Kildeanalysen er samtidig en kildekritikk, da du skal forholde deg kritisk til kildens evne til å si noe sant om de historiske hendelsene. Les ev. mer om kildekritikk her.

Din bruk av kildene

I ditt arbeid med kildene skal du, akkurat som historikeren, prøve å male et så realistisk bilde som mulig, ut fra de kildene du har til rådighet om det aktuelle emnet. Nøkkelen er derfor at du ikke skal sette likhetstegn mellom kilden og virkeligheten. Du skal derimot forholde deg kritisk og gjerne bruke flere ulike kilder for å belyse det samme emnet.

Først og fremst er det veldig bra å klargjøre hva du kan bruke kildene til. Her skal du beskrive:

 • Hva du vil undersøke og hvordan kildene dine kan være med på å si noe om dette
 • Hva kildene dine ev. ikke kan brukes til å si noe om.

Når du skal analysere en kilde kan du både se på kildens innhold, formål og virkemidler. Disse momentene vil vi utdype her.

Innholdsanalyse

Hvordan vil du karakterisere innholdet i kilden?

 • Ses hendelsene ’innenfra’ eller ’utenfra’ i kilden?
  • Dvs. er avsenderen en del av hendelsene selv (‘innenfra’) eller er han utenfor hendelsene (‘utenfra’)?
 • Hva vektlegger kilden i forhold til emnet/de historiske hendelsene? (Kildens tendens)
  • Har kilden en spesiell ‘vinkel’ på hendelsene?
  • Fra hvilket perspektiv blir hendelsene fremstilt?
 • Hvordan er stilen og tonen?
  • Er kilden positiv, negativ eller nøytral overfor emnet/de historiske hendelsene/bestemte personer?
 • Hvordan forklarer kilden hendelsene?
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn