Analyse av historiske fremstillinger

Vanligvis bruker man historiske fremstillinger til å redegjøre for et emnet, men man kan også med fordel gå mer i dybden og forholde seg kritisk og analytisk til de historiske fremstillingene. Å forholde seg analytisk betyr at du skal karakterisere, sammenligne og se kritisk på de historiske fremstillingene.

Når du skal skrive en analyse av historiske fremstillinger kan du f.eks. se på følgende:

Karakteriser de historiske fremstillingene:

  • Hvordan er tonen i fremstillingen?
    • Er fremstillingen i hovedsak positiv eller negativ overfor emnet/hendelsen/bestemte personer?
  • Hvilke årsaker og...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn