Tolkning og vinkling

il sist skal du samle dine analyser av eventyret i en samlet tolkning. Det vil si at tolkningen din skal bygge på funnene og konklusjonene som du har kommet frem til i dine analyser.

I tolkningen og vinklingen kan du for eksempel komme inn på elementene som gjennomgås på de følgende sidene.

B…

...

Avslutningen

Hvilke betydninger ligger det i hvordan eventyret ender, og hva betyr dette for din overordnede tolkning?

Lykkelig slutt: En lykkelig slutt der konflikten løses på en positiv måte og helten oppnår lykke, er en typisk eventyrending. Hvilke betydninger ligger det i d…

...

Hensikt og budskap

Kan du si noe om hva som er eventyrets hensikt og budskap? På hvilken måte ønsker eventyret å påvirke leserne sine? Er hen…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn