H.C. Andersen og romantikken

H.C. Andersen levde under romantikken, en kunstnerisk og filosofisk bevegelse på 1800-tallet. Romantikken tok et oppgjør med opplysningstidens idealisering av fornuften, og det ble hevdet at den virkelige dybden og sammenhengen i verden gikk forbi fornuften og kun kunne erkjennes av følelser og intuisjon.

Kunsten og diktningen fikk en veldig sentral rolle i romantikken fordi man via kunsten kunne uttrykke og holde på den umiddelbare opplevelsen og erfaringen. Fra romantikken kan det nevnes en rekke tematikker og innflytelser som er relevante for H.C. Andersens eventyr.

Universalromantikk

En av de dominerende innflytelsene i den danske romantikken var den såkalte «universalromantikken». Hovedtanken her var at alt var gjennomsyret av den samme gudommelige ånd: «Ånden sover i steinen, slumrer i planten, våkner i dyret og lever i mennesket», som den tyske filosofen Schelling sa.

Universalromantikken er altså en tro på at alt til sist henger organisk sammen og at mennesket, natur og Gud er en enhet og helhet (kalles også for «organismetanken»).

Noen av H.C. Andersens eventyr har tydelige unive...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn