Tema og motiv

Det er alltid en god idé å ta en nærmere kikk på temaet og motivene i eventyret. Analysen din blir først ordentlig god når du kan vise hvordan temaet og motivene behandles i teksten. Det vil si gjennom handlingsforløpet, eventyrtrekk, de fortellertekniske grepene, språket, figurene, miljøet osv.

Bemerk: Tematikken behandles også i de øvrige punktene i innholdsanalysen og under tolkning og perspektivering. De forskjellige analyseelementene handler i høy grad om å finne ut av hvordan ulik tematikk og motiver utspiller seg i teksten og hva dette betyr for tolkningen.

Et godt tips: En god måte å analysere og tolke et kunsteventyr er ved å fokusere på et bestemt tema i teksten. Altså gjøre en tematisk analyse og deretter underbygge analysen og tolkningen av dette temaet med analyser av oppbyggingen, fortellerteknikken og språket i eventyret.

Typiske tema og motiver

I H.C. Andersens eventyr er det en rekke tema som er typiske og går igjen:

  • Det ekte vs. det falske
  • Forholdet mellom natur og kultur
  • Fo...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn