Språk

Det er alltid flott, og har en del å si for karakteren, hvis du kan komme inn på språket i analysen din og vise hvordan de språklige virkemidlene fungerer i teksten og påvirker leseren.

Du kan komme inn på språket i de andre analysene av f.eks. personer, miljø og tema, men du kan også velge å fokusere helt spesifikt på de språklige virkemidlene og den språklige stilen og tonen.…

...

Eventyrspråk og eventyrtone

Et karaktertrekk ved de fleste eventyr er at de er skrevet med en eventyrtone som kan virke naiv, men som nesten alltid skjuler underliggende betydninger. Eventyrtonen er samtidig en hyggelig og fortrolig …

...

Positive ord og vendinger

Karakteristisk for H.C. Andersens eventyr er at det ofte brukes positive og hyggelige ord og vendinger, spesielt i begynnelsen av eventyrene. Dette bidrar til å skape en barnevennlig eventyrtone og det gjør også at leseren føle…

...

Lydmalende ord

H.C. Andersen bruker ofte lydmalende ord som gjengir lyden i naturen eller andre lyder. Dette bidrar til å skape en hyggelig og barnevennlig eventyrtone, men igjen kan det ligge flere betydninger i bruken av de lydmalende ordene.

Eksempel:

I Den stygge andungen kommer andungens smertefulle til…

...

Talespråk og muntlig tone

H.C. Andersens bruk av talespråk og muntlige formuleringer gjør eventyrene velegnet til opplesning. Det skaper også en fortrolig og hyggelig stemning der leseren føler seg tilpass.

Igjen kan det ligge flere betydninger gjemt i det til tider naive talespråket, og ofte en kritikk av borgerskapet. Det er ofte slik at figurenes måte å oppfatte seg selv og verden på kan avleses av talespråket.

Eksempel fra Den stygge andungen:

… de andre Ænder rundt om saae paa dem og sagde ga…

...

Ironi

Et veldig fremtredende og viktig trekk ved språkbruken i H.C. Andersens eventyr er at han ofte benytter seg av ironi og sarkasme. Ironi vil si at man mener noe annet enn det man skriver, gjerne det motsatte.

Dette er en av de viktigste teknikkene Andersen bruker for å legge flere betydninger i eventyrene og uttrykke en skjult kritikk av borgerskapet:

Humor: Ironien skaper en underliggende humor i eventyrene, som en oppmerksom leser kan oppfatte.

Flere betydninger: Den språklige ironien gjør det mulig å uttrykke flere betydninger…

...

Billedspråk og symboler

I bruken av billedspråk som metaforer og symboler, ligger det ofte bestemte betydninger gjemt. Disse kan det være viktig å se på i tolkningen av eventyret. Her kommer vi inn på de mest vesentlige formene for billedspråk i H.C. Andersens eventyr.

Billedlig fremstilling (allegori)

Overordnet sett benytter H.C. Andersen seg nesten alltid av en billedlig fremstilling i eventyrene sine.

Eksempelvis er andegården i Den stygge andungen et bilde på det borgerlige samfunnet og den stygge andungen et bilde på H.C. Andersens eget livsforløp. Jakten på klokken i eventyret Klokken er et bilde på menneskets søken etter poesien, sannheten og det guddommelige, mens grantreet i eventyret Grantreet er et bilde på mennesket som søker etter lykke og ære, men som glemmer å være til stede og leve…

...

Kom inn på språket i dine analyser og tolkninger

En kjempegod og relevant måte å komme inn på språket i analysen din kan også være å komme inn på språkbruken i forbindelse med alle analysene og tolkningene dine. Du k…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn