Personer og figurer

En viktig del av analysen av kunsteventyr kan være å se på hvordan figurene fremstilles i teksten og hvilken funksjon de har. Her kommer vi inn hvordan du i din analyse kan komme inn på de viktigste personene/figurene i Andersens eventyr, bruken av dyr planter og ting, typer, fremstillingen av karakteren og språk og handlinger.

De viktigste personene/figurene

I analysen av karakterene i eventyret kan du gjøre greie for hvem som er de viktigste personene/figurene, og hvordan de karakteriseres.

Får m…

...

Planter, dyr og ting?

I stedet for å benytte seg av mennesker bruker H.C. Andersen ofte besjelede dyr, planter og ting som innehar sterke menneskelige trekk.

Handlingen er ofte begrenset til gjenstander, dyr eller planter. Det betyr at leseren først leser historien som et morsomt eventyr om fantastiske ting og saker, men etter hvert forstår at det handler om seg …

...

Type og funksjon

Stereotype og flate figurer: I mesteparten av Andersens eventyr er det snakk om stereotype og «flate» figurer som lever opp til leserens typiske forestillinger om dem (f.eks. den edle prinsen, det fattige og gode barnet, den standhaftige tinnsoldaten osv.).

Stereotypiske karakterer er ty…

...

Positiv/negativ fremstilling?

Vil H.C. Andersen skape sympati for visse personer/figurer i eventyret og antipati (negativ stemning) for andre? Eller fremstilles personene/figurene rimelig nøytra…

...

Språk og handlinger

Ofte kan man lese noe om personene og figurene ut ifra språkbruken og handlingene. Det å knytte personkarakteristikken til personenes språk og handlinger gir god dybde i en analyse.

Dialog og interaksjon mellom figurene/personene

I kommunikasjonen og samspillet mellom figurene i eventyret kan det ligge skjulte betydninger som kan være smarte å inkludere i analysen din.

Ut ifra dialog og handlinger kan man lese hvilke karaktertrekk som særlig preger figurene. I tillegg kan man se hvordan forholdet mellom figurene utarter seg; Er det et harmonisk eller spenningsfylt forhold? Er de hverandres motsetninger? Hvem har mest makt og hvem er den mest underlegne? Og hvordan …

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn