Oppbygging

Det er en god idé å få styr på den overordnede komposisjonen av eventyret, da dette gir et godt overblikk og også kan gi viktige poeng i forhold til hvordan teksten kan tolkes.…

...

Inndeling av eventyr

Nesten alle eventyrene kan deles inn i tre generelle deler:

  1. En begynnelse der fortelleren introduserer historien, de viktigste figurene og miljøet. Begynnelsen kan være formet som:

«Det var en gang»: Her bruker Andersen folkeeventyrets formel til å innlede histori…

...

Hjemme-borte-hjemme

Den overordnede komposisjonen i H.C. Andersens eventyr, som består av en begynnelse, hoveddel og avslutning, stemmer som regel godt med folkeeventyrets klassiske komposisjon: Hjemme – borte – hjemme.

Dette skjemaet svarer til utviklingen i den borgerlige dannelsen der individet skal gå fra barn (hjemme) til ung (borte)…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn