Dersom det ikke er Hardy-Weinberg-likevekt

Biologi 2.

En populasjon er ikke i Hardy-Weinberg-likevekt dersom noen av disse forholdene påvirker populasjonen:

  • Populasjonen er liten.
  • Parring skjer ikke tilfeldig.
  • Migrasjon, mutasjoner og seleksjon finner sted.

Under kan du se hvilken betydning det kan ha for allel- og genotypefrekvensen dersom populasjonen er påvirket av de nevnte faktorene. Merk deg at seleksjon er et naturlig følge av flere av punktene på listen. Det betyr at seleksjon ofte er en del av forklaringen på hvorfor en populasjon ikke er i Hardy-Weinberg-likevekt.

Populasjonen er liten

En liten populasjonsstørrelse kan påvirke populasjonens allel- og genotypefrekvenser på flere måter.

Risikoen for innavl er større i små populasjoner. Innavl innebærer at nært beslektede organismer får avkom med hverandre. Avkommet har derfor en større risiko for å bli homozygot for sjeldne, recessive alleler. Individer med denne genotypen er i mange tilfeller syke, og derfor kan disse individene ha en d...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn