Hardy-Weinbergs lov

Biologi 2.

Hardy-Weinbergs lov brukes innenfor populasjonsgenetikk til å beregne allelfrekvenser eller genotypefrekvenser mht. et bestemt gen i en populasjon. Her i kompendiet gjennomgår vi Hardy-Weinbergs lov, og hvordan du kan bruke loven til å utføre beregninger.

Her kan du lese et utdrag om hva som skjer når populasjoner ikke er i Hardy-Weinberg-likevekt:

Parring skjer tilfeldig dersom ethvert individ i populasjonen har like stor sannsynlighet for å føre sine gener videre. Det er aldri tilfellet i en virkelig populasjon. I noen populasjoner er parring likevel forbundet med en større grad av tilfeldighet enn i andre.

Individer med visse genotyper kan ha vesentlig dårligere sannsynlighet for å pare seg og videreføre deres gener. Dette er fordi disse individenes genotyper er mindre konkurransedyktige enn andre. Individene kan f.eks. være dårligere til å unngå predatorer og derfor sjeldent nå fruktbar alder, eller individene kan være dårligere til å tiltrekke seg en make enn andre individer. Det fører til seleksjon mot det gjeldene allelet eller genotypen i populasjonen.

En populasjon kan også være spredt utover en veldig stor plass, der individene fra hver sin geografiske del av utbredelsesområdet har liten sannsynlighet for å møtes og pare seg. Populasjonens deler kan derfor...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Hardy-Weinbergs lov

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 08.06.2022
    Skrevet av Elev på Vg3
    God til å repeterte til tentamen
  • 29.03.2022
    Skrevet av Elev på Vg3