Analyse

Her får du hjelp til å analysere diktet «Håvamål». Vi fokuserer på følgende i analysehjelpen:

Hvis du vil ha mer hjelp til din analyse av diktet, kan du bruke vår veiledning til diktanalyse.

Diktanalyse

Denne oppskriften er en hjelp til deg som skal analysere et dikt. Den kan brukes som inspirasjon til analyse og tolkning av alle typer dikt, og den er god å bruke til både lekser, oppgaveskriving og på eksamen.

Utdrag

Her kan du lese et utdrag fra analysehjelpen:

Det er en del billedspråk

De språklige bildene i diktet er ofte ganske enkle og gjenkjennelige. Kilden til bildene kommer fra naturen eller i den alminnelige hverdagen i bondesamfunnet. Det gir ofte de språklige bildene en karakter av ordspråk, som nettopp setter bilder på menneskelige fenomener og handlinger. 

Et eksempel, som til og med blir gjentatt, er denne beskrivelsen av visdom eller forstand:

Betre bør
du ber kje i bakken
enn mannevit mykje.
D’er betre enn gull
i framand gard;
vit er vesalmanns trøyst. 

«Mannevit» blir metaforisk beskrevet som en byrde man sleper med seg når man er på reise. God forstand er det viktigste å ha med i bagasjen når man skal ut og lykkes blant fremmede. Man kommer lengere med visdom enn med gull og rikdom. Vi kan altså se hvordan billedspråket skapes av gjenkjennelige og hverdagslige ting som oppakning og gullmynter.

Et annet eksempel på bruken av billedspråk er denne sammenligningen av den ensomme mannen med et ensomt grantre på en gårdsplass.

Turkar toll
som i tunet stend,

det hjelp' korkje bork eller bar.
Så er kvar mann
som kjærleik vantar,
kvi skal han lenge leva! 

Strofen sammenligner en mann som savner kjærlighet...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn