Håvamål

Her får du hjelp til å analysere diktet «Håvamål». Diktet er skrevet av en ukjent forfatter og er fra diktsamlingen Den eldre Edda, som er datert til ca. år 1270. 

Vi tar utgangspunkt i et utdrag av diktet som kommer fra boken Grip teksten; norsk vg1. 

Først ser vi på diktets motiv og tema. Deretter gjennomgår vi de viktigste delene av analysen og ser på diktets budskap

Vores oppgaver til diktet kan hjelpe deg i gang med din egen analyse og tolkning. Du får også en kort sammenfatning av hele diktet.

Utdrag

Her kan du lese et utdrag fra analysehjelpen:

Personlige råd

Diktet inneholder også en rekke mer personlige råd, som er rettet mot den enkelte leseren, oppførselen hans og sinnelaget hans. Det er for eksempel flere oppfordringer til måtehold. Man skal ikke drikke for mye øl eller spise for mye mat. Et eksempel på denne typen råd er her i strofe 12:

Inkje så godt
som godt dei seier
er øl for manne-ætt.
Di meir du drikk,
di mindre vit
mun du i hausen hava.

Jo mer øl man drikker, desto dummere blir man. Derfor er det viktig at man drikker med måte. Måtehold er også viktig i andre deler av tilværelsen. Man bør hverken være for godtroende eller for mistroisk, for dum eller for begavet. 

Andre råd har en mer eksistensiell dybde. I strofe 50 lyder det bl.a. at det er kjærlighet som gjør et langt liv verdt å leve for en mann:

Turkar toll
som i tunet stend,
det hjelp' korkje bork eller bar.
Så er kvar mann
som kjærleik vantar,
kvi skal han lenge leva!

Det er også råd som minner leseren om å sette pris på det han har. Det er bedre å være blind enn å være død. Det er også bedre å ha et ydmykt hjem og to geiter enn å være en hjemløs tigger. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Håvamål

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.