Komposisjon

Her ser vi nærmere på komposisjonen eller oppbygningen av Sagaen om Gunnlaug Ormstunge.

Handlingen viser Gunnlaugs livsløp og konflikten med Ravn

Sagaen om Gunnlaug Ormstunge kan grovt sett deles i fire. Den har en forhistorie, en presentasjon av hovedpersonene, den sentrale konflikten og en avslutning.

Forhistorien

I kapittel 1-3 hører vi om Torsteins drøm, og at Jofrid sørger for at få brakt den nyfødte Helga i sikkerhet hos familien. Vi hører også hvordan Torstein likevel tar Helga til seg, fordi han beundrer skjønnheten hennes. Denne forhistorien setter scenen for handlingen. Gjennom Torsteins drøm rommer den en illevarslende forutsigelse av de senere begivenhetene.

Presentasjon av hovedpersonen

I kapittel 4-8 hører vi om Gunnlaugs barndom og ungdom, der han etter en konflikt med faren sin reiser til Borg, hvor Torstein tar ham til seg som sin egen sønn. Gunnlaug og Helga forelsker seg i hverandre, men Gunnlaug planlegger samtidig å dra ut i verden for å vinne heder og ære. Dette fører til avtalen mellom Torstein og Illuge om at Gunnlaug skal vende hjem innen tre år, hvis bryllupet skal gjennomføres.

Deretter hører vi om Gunnlaugs reiser, som bringer ham rundt til mange land. Der bruker han evnene sine som skald til å skaffe seg rikdom og heder hos konger og og jarler, men også til å fornærme folk og skaffe seg fiender. Disse kapitlene viser oss Gunnlaugs karaktertrekk og er med på å sette scenen for sagaens hovedkonflikt.

Hoveddel: Den sentrale konflikten

Kapittel 9-12 er sagaens hoveddel. Her møter Gunnlaug og Ravn hverandre. Først er de venner, men blir fiender, da de spotter hverandres evner som skalder. Konflikten mellom dem begynner for alvor da Ravn gifter seg med Helga som hevn over Gunnlaug.

Gunnlaug rekker ikke tilbake i tide for å forhindre bryllupet, og sagaen får et avgjørende vendepunkt, da Gunnlaug og Helga møter hverandre litt senere og f...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn