[14]

Soga om Gunnlaug Ormstunge

Her får du hjelp til å analysere og tolke Sagaen om Gunnlaug Ormstunge.

Først får du et sammendrag av handlingen i hvert av de 13 kapitlene, samt ordforklaringer til vanskelige ord. Deretter får du Studienetts detaljerte analyse og tolkning. Vi ser på sagaens personer, oppbygning, miljø og  språklige virkemidler. Vi tar også en titt på tekstens sjangertrekk, motiver, tema og budskap. Til slutt får du et forslag til hvordan du kan sette teksten i perspektiv.

Analysehjelpen har også oppgaver til teksten. Disse kan du bruke når du gir deg i kast med analysen på egen hånd. Vi gir deg også bakgrunnsinformasjon om sagaene og den tiden de handler om.

Tekstutgaver av sagaen

I denne nettboken har vi brukt Ragnar Haagensens oversettelse til norsk med sidehenvisninger. Vi har valgt denne utgaven, da den ofte blir brukt i videregående skole.

Haagensen, Ragner (ovs.). Sagaen om Gunnlaug Ormstunge. Moss: Forlaget Frøya. 2002. 

Du kan finne en alternativ oversettelse av sagaen på NDLA. Der kan du lese hele teksten gratis.

Du kan finne noen av de tidligere oversettelsene av sagaen til norsk på websiden heimskringla.no. Disse oversettelsene blir imidlertid i dag ansett for å være mangelfulle.

Utdrag

Her kan du lese et utdrag af analysehjelpen:

Tilnavnene karakteriserer personene

Gunnlaug har fått tilnavnet Ormstunge, fordi han er spydig. Ordene hans kan være ‘giftige’ og skade folk, akkurat som bittet til en slange er giftig og skadelig. På samme måte har andre av sagaens personer også fått tilnavn, som viser karaktertrekkene deres. Det er helt opplagt at Helga kalles «den fagre», fordi hun er svært vakker.

Virkning

Tilnavnene gir uttrykk for at både ytre og indre karaktertrekk er med på å definere karakterene. Dette sier noe om at en persons handlinger kan skape en identitet på samme måte som tilhørigheten til ætten kan det. Gjennom ens egne handlinger kan man altså påvirke hvem man blir.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Soga om Gunnlaug Ormstunge

[14]
Brukernes anmeldelser
 • 15.09.2022
  Skrevet av Elev på Vg2
 • 16.12.2021
  Skrevet av Elev på Vg2
 • 08.11.2021
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 27.09.2021
  Skrevet av Elev på Vg2