Gun control

I denne veiledningen får du få hjelp til å jobbe med våpenlovgivningen i USA, samt skoleskytinger og andre masseskytinger. Veiledningen er primært rettet mot engelskfaget, men kan også være relevant for arbeidet ditt med emnet i for eksempel samfunnsfag eller psykologi. Veiledningen er utformet på en slik måte at den gir deg god oversikt over våpenlovgivningen og våpendebatten i USA. Den tar også for seg noen av de tragiske masseskytingene som med jevne mellomrom ryster landet. I tillegg får du forslag til konkrete kildetekster som setter tingene i perspektiv.

Veiledningen er på engelsk. I gloselisten på neste side får du oversikt over noen av de sentrale begrepene som er nyttig å kjenne til i forhold til emnet.

Oversikt

I USA har sivile borgere rett til å bære våpen i langt større grad enn i de fleste andre land i den vestlige verden. Disse rettighetene stammer helt tilbake fra landet ble grunnlagt. En tidlig tilføyelse til grunnloven garanterte de enkelte borgeres rettigheter på dette området. 

I det 20. og 21. århundre har disse rettighetene imidlertid ofte vært gjenstand for debatt. Dette gjelder særlig for de seneste tiårene, da det har skjedd en stor økning i antallet av masseskytinger og skoleskytinger i det amerikanske samfunnet. I kjølevannet av disse tragediene har enkelte grupper etterspurt en strengere våpenlovgivning. Samtidig kjemper andre interesseorganisasjoner sterkt imot dette, og argumenterer fortsatt for at folket er best sikret, hvis alle har rett til å bære våpen. 

I den politiske verden er det typisk nok demokratene som kjemper for strengere våpenlovgivning, mens republikanerne normalt sett er tilhengere av en mindre streng lovgivning. Denne forskjellen gjorde for eksempel at den tidligere demokratiske presidenten Barack Obama fikk det svært vanskelig med å implementere forslag til strengere våpenlovgivning. Både Senatet og Representantenes hus var nemlig styrt av republikanerne gjennom en stor del av regjeringsperioden hans. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Gun control

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.