Sykehuspersonalet

Vi møter en del medlemmer av personalet på sykehuset, bl.a. sykepleieren Marte, den unge legen og sykehusdirektøren. De er alle kjennetegnet av å forholde seg pragmatisk til konflikten. De forsøker først og fremst å unngå at konflikten blusser opp. De har fokus på at pasientene skal bli friske. De er imidlertid i en vanskelig situasjon, hvor det er umulig at være nøytral. Hvis de fjerner bildet, så fornærmer de Asbjørn. Lar de det bli hengende, så krenker de Aslam og hans familie. 

De gjør sitt beste for å finne kompromisser. De erstatter eksempelvis grisen med et maleri av en elg ved et skogsvann. Det kompromisset aksepterer imidlertid ikke Asbjørn. Det skyldes kanskje at bildet av elgen er et eksempel på det vi kaller for stueveggskitch.

Det...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn