Fortelleteknikk

Novellen har en autoral forteller

«Grisen» har en autoral forteller. Det vil si at fortelleren ikke selv er en del av handlingen. Fortelleren befinner seg utenfor eller over handlingen, som fortelleren altså kan betrakte på avstand. Vi kan se at det er snakk om en autoral forteller i avsnitt som dette:

I tre døgn lå han alene på et tomannsrom og ble stelt med etter alle kunstens regler av tre sykepleiere, Marte, Gunn og Trond.

Her er det tydelig at fortelleren betrakter handlingen utenfra. Det betyr at det beskrevne virker overskuelig og troverdig. Dessuten viser sitatet at det er snakk om en tredjepersonsforteller. Fortelleren omtaler nemlig personene i tredjeperson (’han’, ’Marte’, ’Gunn’, ’Trond’).

Fortelleren har personal synsvinkel hos Asbjørn

Tredjepersonsfortelleren kun adgang til én persons indre tanker og følelser, nemlig Asbjørns. Derfor sier vi at fortelleren har personal synsvinkel hos Asbjørn...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn