Politisk globalisering

Politisk globalisering betyr at politiske aktører i høyere og høyere grad samarbeider på tvers av landegrenser for å nå politiske mål. Politiske aktører kan f.eks. være enkeltpersoner, NGO-er, stater eller internasjonale institusjoner.

Den politiske globaliseringen henger tett sammen med de andre dimensjonene av globaliseringen, siden det ofte er nødvendig med politisk samarbeid for å løse utfordringene som globaliseringen skaper. Eksempelvis har den økte samhandelen ført til opprettelsen av WTO, som fungerer som et forum for forhandlinger av handelsavtaler. 

FN er et eksempel på politisk globalisering. I FN diskuterer 193 stater grenseoverskridende problemer og mulige løsninger på dem. Eksempelvis har FN laget 17 verdensmål som statene skal arbeide etter. Statene er imi...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn