Økonomisk globalisering

Hva er økonomisk globalisering?

Økonomisk globalisering er prosessen hvor økt bevegelighet av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft fører til at verdens økonomier blir mer avhengige av hverandre. En av hovedårsakene til den økonomiske globaliseringen er at handel gjør de deltagende partene rikere.

Økonomisk globalisering er bl.a. kjennetegnet av:

  • Økt frihandel. Det vil si at land, virksomheter og forbrukere kan handle på tvers av landegrenser med bare få eller ingen handelshindringer, som toll.
  • At vareproduksjonen splittes opp (arbeidsdeling). Det vil si at virksomheter splitter de forskjellige arbeidsprosessene opp og plasserer dem i landet med best forhold. F.eks. kan selve produksjonen utkontrakteres til et land med lave lønninger, mens lageret plasseres i et land med store transportveier, og idéutviklingen plasseres i land med en høyt utdannet arbeidskraft.
  • Økonomisk interdependens. Det vil si at økonomiske begivenheter i ett land påvirker andre lands økonomier. F.eks. vil en lavkonjunktur i ett land påvirke alle landene som handler med landet, hvilket kan føre til at lavkonjunkturen sprer seg.
  • Mobil arbeidskraft. F.eks. kan arbeidere fra hele EU søke arbeid i Norge.
  • Økt konkurranse, fordi virksomheter ikke bare konkurrerer innenlands.
  • Flere internasjonale investeringer og økt handel med valuta. Det har medført at de globale kapitalmarkedene har blitt mer avhengige av hverandre.
  • Transnasjonale virksomheter. Det vil si virksomheter som opererer i flere land. En stor del av verdenshandelen består av transnasjonale virksomheter, som kjøper inn varer fra sine datterselskaper og underleverandører.…

...

Hva driver globaliseringen frem?

Man kan overordnet si at det særlig har vært tre faktorer som har drevet den økonomiske globaliseringen fremover: 

  1. Teknologiske fremskritt: Utviklingen av kommunikasj…

...

Konsekvenser av den økonomiske globaliseringen

Det er svært generelt å kategorisere konsekvensene av økonomisk globalisering som fordeler eller ulemper, fordi konsekvensene av økonomisk globalisering er svært komplekse. Det kan bl.a. ses ved at en konsekvens både kan være en fordel og en ulempe. Eksempelvis blir handel enklere av at verdens økonomier er bundet sammen. Omvendt betyr det også at økonomiske kriser sprer seg raskere. Nedenfor gir vi deg eksempler på noen av konsekvensene som den økonomiske globaliseringen har hatt:

  • Den globale økonomiske veksten har økt, og den globale fattigdommen har sunket. Den økte veksten skyldes bl.a. at den globale økonomien har blitt mer effektiv og at konkurransen mellom virksomheter har økt. Det kan du lese mer om nedenfor.
  • Ulikheten internt i mange land har blitt større. Globaliseringen gagner ikke alle befolkni…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn