Kulturell globalisering

Kulturell globalisering er spredningen av idéer, normer og verdier, som fører til at kulturelle forskjeller mellom nasjoner og regioner reduseres. Spredningen foregår bl.a. gjennom tv-serier, turisme og internett. Kulturell globalisering er eksempelvis at vi drikker cola og spiser ramen mens vi ser på Netflix. Det er også kulturell globalisering hvis verdier som demokrati og menneskerettigheter spres. Globaliseringen påvirker mange deler av livene våre, f.eks. forbruksvaner, fritidsaktiviteter, språk og forestillinger om det gode liv. 

Noen mener at den kulturelle globaliseringen er en god ting. Den har medført flere muligheter og opplevelser, samt spredt kunnskap om menneskerettigheter og demokrati. Andre mener at den kulturelle globaliseringe...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn