Typer av globalisering

Det finnes forskjellige typer globalisering. Vi har valgt å fokusere på tre av typene man vanligvis tenker på når man snakker om globalisering:

Her kan du lese et utdrag fra Økonomisk globalisering

  • Den globale økonomiske veksten har økt, og den globale fattigdommen har sunket. Den økte veksten skyldes bl.a. at den globale økonomien har blitt mer effektiv og at konkurransen mellom virksomheter har økt. Det kan du lese mer om nedenfor.
  • Ulikheten internt i mange land har blitt større. Globaliseringen gagner ikke alle befolkningsgrupper. Ufaglærte opplever at det er press på lønningene deres, fordi de skal konkurrere med billig utenlandsk arbeidskraft. Mange ufaglærte jobber går tapt i vestlige land pga. utkontraktering.
  • Den globale økonomien har blitt mer effektiv. Arbeidsdelingen medfører at produksjonen finner sted der den er mest effektiv, hvilket gir lavere produksjonsomkostninger og varepriser.
  • Forbrukerne får et større utvalg av varer. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn