Globaliseringens konsekvenser

Det finnes forskjellige holdninger til hvilke konsekvenser globaliseringen har. Noen fremhever fordelene ved globaliseringen, mens andre fremhever ulempene. På sidene om økonomisk, kulturell og politisk globalisering kommer vi inn på konsekvenser ved de forskjellige typene globalisering.

Her kan du lese et utdrag fra Økonomisk globalisering

  • Verdens økonomier er bundet tettere sammen. Det gjør det enklere å handle, og den økte handelen har gjort landene rikere. Men det betyr også at myndighetene internt i et land ikke lenger har full kontroll over landets økonomi. Eksempelvis sprer økonomiske kriser seg på tvers av landegrenser. Et norsk eksempel er at de internasjonale oljeprisene har stor betydning for den norske økonomien.
  • Det er flere utenlandske investeringer. Utenlandske investeringer kan være attraktive, fordi de skaper arbeidsplasser og tilfører kunnskap utenfra. På lang sikt kan utenlandske investeringer være problematiske for et land, fordi all avkastning ryker ut av landet.
  • Økt arbeidsmigrasjon. Arbeidere fra fattige land reiser til andre land for å finne bedre betalt arbeid. Arbeiderne sender penger hjem til landsbyene sine, som er avhengige av inntekten. I noen tilfeller fører arbeidsmigrasjon til at arbeiderne blir grovt utnyttet. Det finnes eksempler på at arbeidere blir fratatt sine pass og må arbeide under dårlige vilkår til en svært lav lønn. Arbeidsmigrasjon kan også føre til «brain drain». Når høyt utdannet arbeidskraft migrerer ut av de fattige landene, forsvinner kvalifisert arbeidskraft.
  • Sosial dumping. Den økte arbeidsmigrasjon betyr at virksomheter har mulighet til å ansette utenlandske arbeidere. I noen tilfeller velger virksomheter å ansette de utenlandske arbeiderne på dårligere vilkår og til dårligere lønn. Det kan føre til at lønns- og arbeidsforhold generelt blir forringet.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn