Globalisering

Her finner du kompendiet vårt om globalisering. Globalisering betyr at verden bindes tettere sammen. Det gjelder både økonomisk, politisk og kulturelt.  Globalisering er et komplekst fenomen som du ofte vil støte på i Samfunnsfag, Politikk og menneskerettigheter, samt Sosiologi og sosialantropologi. I kompendiet kommer vi inn på følgende aspekter ved globalisering:

Her kan du lese et utdrag fra Økonomisk globalisering

1. bølge (ca. 1870-1914)

I den første globaliseringsbølgen var det blant annet utbredelsen av jernbaner og dampskip som gjorde det mulig å transportere varer raskere mellom land. Politisk valgte flere land, med britene i front, å fjerne handelshindringer og arbeide for frihandel. 

I forhold til kapitalbevegelser valgte mange land å omlegge sine pengevesen til gullstandard i perioden. Det vil si at man kunne veksle et lands valuta til en bestemt mengde gull. Det fjernet mye av usikkerheten ved å handle med andre valutaer.

Avglobalisering (ca. 1914-1950) 

Globaliseringen var mindre i perioden 1914-1950 på grunn av de to verdenskrigene og den økonomiske krisen på 30-tallet. 30-tallet var også preget av handelskriger mellom verdens land, hvor flere land forsøkte å beskytte sin innenlands produksjon ved hjelp av handelshindringer som høye tollsatser. Man sier derfor at der var avglobalisering i perioden. 

2. bølge (ca. 1950-1980)

Etter verdenskrigene ønsket verdens land økt frihandel. GATT ble derfor opprettet for å redusere toll og innføre spilleregler for frihandel, så man kunne unngå en situasjon som 30-tallets handelskriger i fremtiden. Landene hadde imidlertid stadig en stor grad av selvstendighet, fordi landene fortsatt måtte bruke handelshindringer til å beskytte utsatte bransjer og holde kontroll på handelen med valuta. Det betyr at det var en behersket globalisering, hvor landene stadig kunne styre sin økonomi uten hensyn til globale finansinteresser. Der var altså begrensninger på de globale kapitalbevegelsene.

Av teknologiske fremskritt var utviklingen av fly og containerskip, som kraftig reduserte transporttiden og transportomkostningene, sentral. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Globalisering

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.