[0]

Sammendrag av kapitlene

Handlingen i hovedtrekk

Gift (1883) av Alexander Kielland er en samfundskritisk roman som stammer fra den kritiske realismen. Romanen kritiserer særlig ekteskapet, latinskolen og konfirmasjonen som samfunnsinstitusjoner. Det gjør den både gjennom latinskoleguttene lille Marius og Abraham og gjennom ekteskapet mellom hr. og fru Løvdahl. 

De 14-årige guttene lille Marius og Abraham er bestevenner, selv om lille Marius er uekte sønn av den enslige fru Gottwald, og Abraham er sønn av byens fineste mann, professor Løvdahl. Lille Marius er en liten, skrøpelig fyr som gjør det dårlig på skolen, bortsett fra i latin. Her har han en formidabel evne til å huske latinske grammatikkregler, og derfor har rektor skaffet ham friplass på skolen. 

De to går på en latinskole for gutter som er preget av gammeldagse og strenge regler. Undervisningen handler om terping og utenatlæring. Elevene skal ikke tenke selv eller stille kritiske spørsmål. Ydmykelse og avstraffelse fra lærerne er hverdagskost. Blant fagene er klassiske språk som gresk og latin. Lille Marius går i evig angst for ikke å kunne rykke opp til neste trinn, og dermed skuffe moren si…

...

Sammendrag av de enkelte kapitlene

Romanen består av 13 kapitler uten tittel, hvor kapittelnumrene typisk er skrevet med romertall. Her kan du få gjenoppfrisket noen av de viktigste tingene som skjer. 

Kapittel 1 (I.)

Første kapittel presenterer oss for en typisk skoledag for guttene på den gammeldagse latinskolen.

Aller først presenteres vi for Marius. Romanen omtaler ham konsekvent som «lille Marius», selv om han er omkring 14 år, som klassekameratene. Han ser skrøpelig og nervøs ut. Det understrekes av at han sitter og vrir lommetørkleet sitt under bordet. Lille Marius sitter nest bakerst i klassen, hvilket viser at han er faglig svak. I gamle dager satt de flinkeste elevene nærmest tavlen. Poenget var å tydeliggjøre for alle, hvem som burde arbeide hardere.

Klassen har geografi med adjunkt Borring og kjeder seg. Borring forsøker å høre elevene på bakerste rekke i dagens lekse, men guttene er likeglade, for de vil allikevel bare ha et manuelt arbeid. Lille Marius får klassen til å le ved å kaste på lommetørkleet sitt, som han har flettet som en rotte. Det viser at det stadig er en barnlig side i ham.

Etter geografitimen skal de flinkeste elevene ha latin. De studerer nemlig klassiske språk, som latin og gresk, som på dette tidspunktet var obligatoriske hvis man ville ha en lang utdannelse. Før time…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn