Gift

I denne analysehjelpen får du hjelp til å analysere og tolke den lille, samfunnskritiske romanen Gift (1883) av Alexander Kielland. Med utgangspunkt i latinskoleguttene Marius og Abraham, beskrives borgerskapets gammeldagse og meningsløse konvensjoner, f.eks. latinskolen og konfirmasjonen. Den samme kritikken uttrykkes i beskrivelsen av ekteskapet mellom fru Wenche og professor Løvdahl.

Romanen har dessuten to selvstendige etterfølgere: Fortuna (1884) og Sankt Hans Fest (1887).

Analysehjelpen hjelper deg med utvalgte elementer i romanen. Vi anbefaler at du starter med arbeidsspørsmålene våre.

Utdrag

Her kan du lese et utdrag av analysehjelpen:

Mensa rotunda symboliserer lærdom og hykleri

Vi finner på også et mulig symbol i det latinske uttrykket «mensa rotunda», som betyr «det runde bord». Det er det siste spørsmålet Marius får fra læreren før han kollapser, og han husker først svaret da moren sitter ved dødsleiet hans:

“O Gud være lovet! nu har du det vist meget bedre - lille Marius! du smiler saa fornøiet.”

“Mensa rotunda”, svarede lille Marius og døde. -

Det runde bord er et eldgammelt symbol som mange særlig kjenner fra historien om Kong Arthur og hans riddere av det runde bord. Den gang symboliserte bordet både verden (jordkloden er rund) og likhet, siden ingen ridder kunne få den fornemme plassen på bordenden ved et rundt bord. 

Overfører vi denne symbolikken på en elev som Marius, kan vi muligens tolke det som et ironisk symbol. For Marius vet ingen ting om verden, og han blir ikke behandlet likeverdig. Mer konkret lærer han ikke noe på skolen som ruster ham til livet ute i den virkelige verden. Og fordi Marius er et fattig, uekte barn, blir han sett ned på og behandlet hardere av lærerne enn de fine barna av finere folk. Så påstanden om at en latinskoleutdanning skulle kunne hjelpe ham, er rent hykleri.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Gift

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.