Geografi oppgaver fra læreboken

Bla gjennom flere eksempler på oppgaver fra læreboka i geografi.

Få hjelp til repetisjonsoppgaver og kontrolloppgaver fra bøker som terra nova. Bruk eksemplene for å hente inspirasjon til en god besvarelse på oppgaver fra læreboka i geografi.