Hjelp til Geografi

Her kan du finne oppgaver til fagene Geografi og Geofag, som du kan bruke til inspirasjon og hjelp. Du kan blant annet lese rapporter for å se hva som kreves av deg når du skal skrive en god rapport etter en elevøvelse, en ekskursjon eller et forsøk.

Blant eksempeloppgavene kan du også finne sammendrag og notater til pensum som hjelper deg med å få et overblikk. Det finnes også besvarelser av tidligere eksamensoppgaver i Geografi.

Last ned de eksempeloppgavene som kan hjelpe deg i ditt arbeid med Geografi eller Geofag, og bruk dem som inspirasjon til dine egne oppgaver og eksamener.