Vinduer i GeoGebra™

Algebrafelt

Algebrafeltet kan bl.a. brukes til å lage enkle utregninger eller til å tegne geometriske objekter ut fra deres koordinater eller likning. Du kan f.eks. tegne punktet A(1,2) i grafikkfeltet ved å skrive «A=(1,2)» i algebrafeltet.

Store og små bokstaver

GeoGebra™ skjelner mellom store og små bokstaver. F.eks. brukes store bokstaver til å definere punkter, imens små bokstaver brukes til å definere en vektor.

Forslag til kommandoer

Når du begynner å skrive en kommando i algebrafeltet, så foreslår GeoGebra relevante kommandoer. Du må skrive minst tre bokstaver før du får et forslag.

Grafikkfelt

Grafikkfeltet kan f.eks. brukes til geometriske konstruksjoner eller til å tegne grafen til en funksjon.

Når du lager en geometrisk konstruksjon i grafikkfeltet, så får du vist de tilhørende koordinatene og likningene i algebrafeltet. Dvs. at hvis du f.eks. tegner et punkt A i grafikkfeltet, så får du vist punkt A sine koordinater i algebrafeltet. Det omvendte gjelder også: Når du taster inn koordinater eller likninger i algebrafeltet, så får du vist det tilhørende g...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn