Tips til GeoGebra™

Desimaler

Du velger hvor mange desimaler som skal vises under «Innstillinger» i menyen. Velg antall desimaler i drop-down-menyen ved siden av «Avrunding».

Skriftstørrelse

Du kan endre skriftstørrelse under «Innstillinger» i menyen. Velg skriftstørrelsen i drop-down-menyen ved siden av «Skriftstørrelse».

Desimalpunktum

I GeoGebra™ anvendes desimalpunktum i stedet for desimalkomma. F.eks. definerer vi punktet A(2,5;0,7) i GeoGebra ved å skrive A=(2.5,0.7).

Grader eller radianer

Du kan endre vinkelenheten (grader/radianer) i innstillingene, som du finner ved å klikke på «Innstillinger» i menyen og deretter velge innstillinger for algebrafeltet ved å klikke på algebra-i...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn