Vektorer

Definere en vektor ut fra koordinater

Du definerer en vektor a i algebrafeltet eller CAS ved å skrive a := (<x-koordinat>,<y-koordinat>), f.eks. a:=(3,4).

Det er viktig at du bruker liten bokstav når du navngir vektoren. Hvis du bruker stor bokstav, så definerer du i stedet et punkt.

Definere en vektor ut fra to punkter

Hvis du har definert to punkter, så kan du bestemme vektoren mellom punktene med kommandoen Vektor(<Startpunkt>,<Sluttpunkt>), f.eks. Vektor(A,B).

Lengden av en vektor

Du kan bestemme lengden av en vektor ved å skrive Lengde(<Vektor>) eller |<Vektor>|, f.eks. Lengde(a) eller |a|.

Enhetsvekt

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn