Statistikk

Når du arbeider i regnearket, så anbefaler vi at du så ofte som mulig bruker henvisninger til andre celler i dine formler og utregninger fremfor å skrive tallene inn. Hvis du f.eks. vil legge tallene i cellene A2 og A3 sammen, så skal du skrive «=A2+A3».

Ikke-grupperte datasett

Tast inn eller kopier datasettet inn i et regneark i GeoGebra™. Marker cellene med datasettet og velg «Analyse av en variabel» i verktøylinjen (ikon nr. 2 fra venstre).

Statistiske deskriptorer

Du kan avlese statistiske deskriptorer (gjennomsnitt, spredning, minimum/maksimum og kvartiler (inkl. median)) ved å klikke på symbolet ∑x.

De statistiske deskriptorene avleses i tabellen.

Histogram

Du kan få vist et histogram ved å velge diagramtypen i menyen.

Du kan justere bredden på søylene i histogrammet ved å bruke glideren i toppen av diagrammet. 

Diagrammer kan overføres til grafikkfeltet ved å klikke på det ikonet som består av en firkant og en pil.

Frekvenstabell

Bestem først antallet observasjoner ved å legge frekvensene sammen med kommandoen SUM. Hvis frekvensen ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn