Sannsynlighetsregning og kombinatorikk

Simuleringer

Du kan bestemme et tilfeldig heltall i et intervall med kommandoen TilfeldigMellom(<Minste heltall>,<Største heltall>). Kommandoen kan brukes til simuleringer. F.eks. kan vi simulere et terningkast ved å bestemme et tilfeldig tall mellom 1 og 6: TilfeldigMellom(1,6).

Hvis du vil simulere gjentatte forsøk og telle hvor mange ganger du får et bestemt resultat, så kan du bruke kommandoen Sum(Dersom(TilfeldigMellom(<Minste heltall>,<Største heltall>) = <Det tallet som skal telles antallet av>,1,0),x,1,<Antall gjentagelser>).

Her er et eksempel hvor vi simulerer 1000 terningkast. GeoGebra™ velger et tilfeldig tall mellom 1 og 6, gjentar forsøket 1000 ganger og teller hvor mange ganger resultatet er 6:

Sum(Dersom(TilfeldigMellom(1,6)=6,1,0),x,1,1000)

Sannsynlighet (binomialfordeling)

Du kan bestemme sannsynligheter i en binomialfordeling med sannsynlighetskalkulatoren.

Velg fanen «Fordeling» og deretter «Binomisk fordeling».

Tast inn ant...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn