Regresjon

Du kan lage regresjon på et datasett ved å taste inn eller overføre datasettet til et regneark, markere cellene med data og velge Regresjonsanalyse i verktøylinjen (ikon nr. 2 fra venstre).

Velg regresjonsmodellen i bunnen av vinduet med punktplottet. Du kan bl.a. velge polynom, potens eller...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn