Likninger og ulikheter

Løs en likning

Du kan løse en likning i CAS med kommandoen Løsninger(<Likning>,<Variabel>), f.eks. Løsninger(x2 - x - 2 = 0,x).

Hvis det kun er én ukjent i likningen, så kan du utelate variabelen og skrive Løsninger(<Likning>), f.eks. Løsninger(x2 - x - 2 = 0).

Løs en ulikhet

Du kan løse en ulikhet i CAS ved å skrive Løsninger(<Ulikhet>,<Variabel>), f.eks. Løsninger(2x + 4 > 0,x).

Hvis det kun er én ukjent i ulikheten, så kan du utelate variabelen og skrive Løsninger(<Ulikhet>), f.eks. Løsninger(2x + 4 > 0).

Isolere en variabel

Du kan isolere en variabel med kommandoen Løsninger(<Likning>,<Variabel>). Du kan for eksempel isolere d i likningen O = π·d ved å skrive Løsninger(O = π·d,d).

Likningssett

Du kan løse et likningssett i CAS med kommandoen Løsninger(<Liste med likninger>,<Liste med variabler>). Hvis du ikke har definert en liste med likningene og variablene, så kan du bruke «{ }».

Hvis du skal løse et likningsset...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn