Grafer

Grafen for en funksjon

Du tegner grafen for en funksjon ved å definere funksjonen i algebrafeltet eller CAS.

Skjæringspunkter

Skjæringspunktene mellom to objekter bestemmes med kommandoen Skjæring(<Objekt>,<Objekt>). Du kan bl.a. bruke kommandoen til å bestemme skjæringspunktene mellom to grafer, en graf og en rett linje, eller en graf og en av aksene i koordinatsystemet. Du kan bestemme skjæringspunkter med aksene ved å skrive xAkse eller yAkse.

Her er to eksempler:

  • Skjæring(f,g) (skjæringspunktene mellom grafene for f og g)
  • Skjæring(f,xAkse) (skjæringspunktene mellom grafen for f og x-aksen)

Du kan også finne skjæring-verktøyet i verktøylinjen (ikon nr. 2 fra venstre). Velg verktøyet...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn