Funksjoner

Definere en funksjon

Du kan definere en funksjon med tegnet :=, dvs. et kolon etterfulgt av et likhetstegn, f.eks. f(x):=2x2 + x + 1.

Funksjoner kan defineres både i algebrafeltet og i CAS. Når du har definert en funksjon i det ene vinduet, kan du arbeide videre med den i det andre.

Du kan definere en funksjon og den tilhørende definisjonsmengden med kommandoen Dersom(<Vilkår>,<Så>). Hvis du f.eks. skal definere funksjonen f(x), så skriver du f(x):=Dersom(Definisjonsmengde, Funksjonsuttrykk). Definisjonsmengden skrives med ulikhetstegn. Tegnet ≤ skrives slik: <=, dvs. et mindre enn-tegn etterfulgt av et likhetstegn. Tilsvarende skrives ≥ slik: >=. Eksempel: f(x):=Dersom(0 <= x <= 2,2x - 3).

Når du har definert en funksjon, kan du bruke en lang rekke kommandoer på funksjonen. Du kan f.eks. bestemme nullpunkter, ekstremalpunkter og derivere funksjonen. Hvis du definerer funksjonen i CAS, så er det viktig å...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn