Differensiallikninger

Løs en differensiallikning (fullstendig løsning)

Den fullstendige løsningen til en differensiallikning kan bestemmes med kommandoen LøsODE(<Likning>,<Avhengig variabel>,<Uavhengig variabel>). Når du taster differensiallikningen inn, så skal du bruke «merke»-notasjonen. F.eks. y'. Du kan f.eks. løse differensiallikningen y' = x med kommandoen «LøsODE(y'=x,y,x)».

Løs en differensiallikning (partikulær løsning)

Du kan bestemme en partikulær løsning til en differensiallikning med kommandoen LøsODE(<Likning>,<Avhengig variabel>,<Uavhengig varia...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn