Derivasjon

Derivere en funksjon

Hvis du har definert en funksjon f i algebrafeltet eller CAS, så kan du derivere funksjonen ved å skrive f '(x).

Du kan også bruke kommandoen Derivert(<Uttrykk>) eller Derivert(<Uttrykk>,<Variabel>), f.eks. Derivert(f) eller Derivert(f,x).

Beregninger med den avledede funksjonen

Du behøver ikke å definere den deriverte funksjonen for å kunne gjøre beregninger med den. Hvis du f.eks. har definert funksjonen f(x), så kan du bestemme den deriverte funksjonens nullpunkter ved å skrive Nullpunkt(f '(x)).

Likningen til en tangent

Du kan bestemme en tangent til grafen for en funksjon med kommandoene Tangent(<Punkt>,<Objekt>) eller Tangent(<Tall>,<Funksjon>). <Punkt> er koordinatene til det punktet hvor du vil bestemme tangenten. <Tall> er x-koordinaten til det punktet hvor du vil bestemme tangenten. Du kan f.eks. bestemme tangenten til grafen for funksjonen f i punktet (1,2) ved å skrive «Tangent((1,2),f)» eller «Tangent(1,f)».

Du kan også fi...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn