Analytisk geometri

Definition av geometriske objekter

Du kan definere et geometrisk objekt (f.eks. et punkt, en linje, en tangent, en plan, en sirkel eller en kule) ved å taste inn koordinater, en likning eller en parameterfremstilling i algebrafeltet eller CAS. Du navngir objektet ved å skrive <Objektnavn>:<Koordinater/Likning/Parameterfremstilling> eller <Objektnavn>:=<Koordinater/Likning/Parameterfremstilling>.

Her kan du se fire eksempler:

A: (2,3)

l: y = 2x + 3

α: x + y + z = 2

c: (x - 2)2 + (y - 1)2 = 32

Hvis du taster in koordinater, en likning eller en parameterfremstilling i algebrafeltet uten å navngi objektet, så tilføyer GeoGebra™ et navn. Du kan endre navnet ved å høyreklikke på objektet i algebrafeltet eller i grafikkfeltet og velge «Gi nytt navn».

Linje

Du kan bestemme en linje ut fra forskjellige opplysninger. Her kan du se hvilke opplysninger du har bruk for, og hvilken kommando du derm...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn